คลังเก็บป้ายกำกับ: ประชุมวิชาการ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิชาการประจำปี 2558

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดประชุม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ ,

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและส่งบทความในงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , , ,

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 เรื่อง “งานศิลปวัฒนธรรมกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นไทย”

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

ขอเชิญส่งบทความนำเสนอในงานประชุมวิชาการนานาชาติ

ศูนย์วิจัยสังคมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (MSS … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ | ติดป้ายกำกับ , ,

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และนำเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสถ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ, Uncategorized | ติดป้ายกำกับ , ,

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ทักษิณ จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ

ขอเชิญอาจารย์ นักวิชาการ/นักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7

สำนัีกวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ | ติดป้ายกำกับ ,