คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวอบรม/สัมนา

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 6

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร &# … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 3

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร & … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม เชิญเข้าอบรมสัมมนา

ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม ( … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน:ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน”

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา