คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 20

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร & … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารหลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ” รุ่นที่ 6

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร & … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่น 6

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร &# … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 3

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร & … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา