คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสัมมน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม ” ปฏิบัติการ แปลได้ แปลดี Joy in Translation Practices”

ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความสุขในที่ทำงานและความผูกพันของพนักงาน” รุ่นที่ 3

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีร่วมกับมหาวิทยาล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง” รุ่นที่ 2

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา