คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน:ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน”

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสัมมนาทางวิชาการ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดสัมมน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม ” ปฏิบัติการ แปลได้ แปลดี Joy in Translation Practices”

ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา