คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดการฝึกอบรมหลักส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กำหนดจัดโครงการฝึก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ