คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จัดโครงการฝึกอบรม

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กำหนดจัดโครงการฝึก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสาร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์องค์กรผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media)”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ก้าวแรกสู่อาจารย์มืออาชีพ”

สมาคมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ