คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายและประชุมปฎิบัติการ เรื่อง “การสอนภาษาต่างประเทศ” สำหรับครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะจัดการบ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย สถา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Communication and Management Technology

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ