คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชุมวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิร่ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ