คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้ม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

กรมสุขภาพจิต จัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติและส่งผลงานวิชาการนำเสนอ

กรมสุขภาพจิตกำหนดจัดประชุมวิชาการสุขภาพจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 4

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดประ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดการประชุมวิชากา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิิราช โดยสถาบันว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ