คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ

สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ร่วมกับวิทยาลัยสงฆ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ จัดการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ