คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ 2018 International Society for the Scholarship of Teaching and Learning (ISSOTL) Conference

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดการประชุมวิชากา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย” ประจำปี 2562

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิิราช โดยสถาบันว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการประชุมวิชาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ