คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

เปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 7”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชากา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับเครือข่าย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความด้านสิทธิมนุษยชน

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ( … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ มีโครงการจัดทำวารสาร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อพิมพ์เผยแพร่ในวารสารการแปลและการล่าม

ด้วยศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ