คลังเก็บหมวดหมู่: ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดงานประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติด้านการสื่อสาร

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยพะเยา มีความประสงค์จะจัดการปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความเพื่อเสนอในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 13

โครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุริ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการ

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกับเครือ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

เปิดรับบทความการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 10

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิจัยทางวัฒนธรรมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เผยแพร่ในการประชุมวิชาการทางวัฒนธรรมแห่งชาติ “วิจัยวัฒนธรรมครั้งที่ 7”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กำหนดจัดประชุมวิชากา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ร่วมกับเครือข่าย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ