คลังเก็บผู้เขียน: humanitiesrmu

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยสถาบันวิจัยแล … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “The International Forum on Data, Information, and Knowledge for Digital Lives”

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเมนท์ จ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันพระปกเกล้า จัดงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 19

สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดงานประชุมวิชากา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

สมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษแห่งประเทศไทยจะจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

การดำเนินโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง “พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 พร้อมกฎหมายลูกฉบับใหม่”

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ ศูนย์การศ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา