คลังเก็บผู้เขียน: humanitiesrmu

ประชาสัมพันธ์โครงการ Young Financial Star Competition 2019

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ธนาค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดกิจกรรมโครงการเสวนาทางวิชาการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เสวนา

จังหวัดมหาสารคาม เชิญส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

จังหวัดมหาสารคาม ได้ดำเนินกิจกรรมการประก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ เชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งผลงานทางวิชาการ

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล ขอเชิญส่งบุคลากรเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา