คลังเก็บผู้เขียน: humanitiesrmu

สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการ

สมาคมประวัติศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

วิทยาลัยสงฆ์นครพนมร่วมกับวิทยาลัยพุทธศาส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดโครงการ “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศแห่งชาติ จัดการประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรม ” ปฏิบัติการ แปลได้ แปลดี Joy in Translation Practices”

ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 43

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานดนตรีไทยอุดมศึกษา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 2”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ