คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2018

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ จัดโครงการส่งเสริม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดการประชุมสั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน “การประชุมวิชาการระดับชาติงานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 6”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์ ปี 3” ประจำปี 2561

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี

มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับวิทยาลัยเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทำบุญกฐิน

รัฐบาลโอมานประกาศให้ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561-2562

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับแจ้งจาก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/การศึกษา

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสูตรประจำปีงบประมาณ 2562

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดฝึกอบรมหลักสู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา