คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2018

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “การอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน:ไหว้พระ นำฮอย มูนมัง พุทธศิลป์ พื้นถิ่นอีสาน”

คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดการประชุมเชิงวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สมาคมสหกิจศึกษาไทย ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

สมาคมสหกิจศึกษาไทย กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 18

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดอบรมหลักสู … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการประจำปี 2561

สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานวิชาการ สวทช. ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ