คลังเก็บรายเดือน: มกราคม 2018

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดการฝึกอบรมหลักส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

ชมรมพุทธศาสตร์และสมาธิ มหาวิทยาลัยราชภัฏ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จัดโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้ดำเนินการจัด … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรม

คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร จัดงานเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้กำห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน เสวนา

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดกระบัง จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2561

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณหารลาดก … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ