คลังเก็บรายเดือน: สิงหาคม 2017

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้สร้างรายวิชาระบบอีเลิร์นนิงมืออาชีพตามมาตรฐานสากล 30 ชั่วโมง” รุ่นที่ 2

สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี จัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจและการจัดการ มหาวิทยาลัยร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสกลนคร จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าอบรมหลักสูตร “บุคลากรภาครัฐยุคไทยแลนด์ 4.0”

สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.ร. จัดอบรมหลักสูตร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปาฐกถา

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดงาน “25 ปี สกว. : สร้างคน สร้างความรู้ สร้างอนาคต”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กำ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ