สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560” เรื่อง “ความเป็นธรรม” และ “ความเป็นไท” ด้านเพศและการเจริญพันธุ์:ความท้าทายที่ไม่สิ้นสุด (Sexual & Reproductive Autonomy and Justice:The Unfinished Challenges)

When: ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น.

Where: ณ ห้องกรุงธนบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

Contact: สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โทรศัพท์ 02-4410201-4 ต่อ 301, 308, 216 และ 202

Permalink: http://www.ipsr.mahidol.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร