การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนวิจัย (วช.) ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนดเปิดรับสมัครนักวิจัยไทยที่ประสงค์ขอรับทุนตามโครงการทุนแลกเปลี่ยนวิจัย (วช.) ประจำปี 2560

When: ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560

Where: ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Contact: ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ วช. โทรศัพท์ 02-5612445 ต่อ 203

Permalink: http://www.nrct.go.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/วิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร