ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Vishwakama Institutes เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย ประสงค์จะให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติ (รวมทั้งนักศึกษาไทย) เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่ Vishwakama Institute of Technology (VIT) และ Vishwakama Institute of Information Technology (VIIT)

When: ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

Where: ณ กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า

Contact: สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กลุ่มบริหารนโยบายการเปิดเสรีอุดมศึกษา โทร 02-6105407 โทรสาร 02-3545570

Permalink: http://www.vit.edu, http://www.viit.ac.in

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวทุน/การศึกษา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร