ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมจิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดที่จะจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “CBT for Eating Disorders” วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้เกี่ยวกับการบำบัดผู้ป่วย ด้วยการบำบัดความคิดและพฤติกรรม และเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วย

When: ในระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

Where: ณ ห้องคีรีบูน ชั้น 1 โรงแรมโฟร์วิงส์ สุขุมวิท 26

Contact: ส่วนบริการวิชาการและวิจัย 2 ฝ่ายบริหารโครงการ โทรศัพท์ 02-218-2880 ต่อ 421-424

Permalink: http://www.unisearch.chula.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร