คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2017

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ขอเชิญชวนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ใน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมวิชาการการบริหารการพัฒนาสังคมและยุทธศาสตร์การบริหารระดับชาติ ครั้งที่ 2

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิต … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ แจ้ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/การศึกษา

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา ณ เมืองปุเณ สาธารณรัฐอินเดีย

กระทรวงการต่างประเทศแจ้งว่า Vishwakama I … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/การศึกษา

การรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนวิจัย (วช.) ประจำปี 2560 ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-อินเดีย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/วิจัย