คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ

หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล ร่วมกับ Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติเรื่อง “Advanced R Programming Language for Data Analysis and Statistical Applications (R2017)”

When: ในระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 08.00-17.00 น.

Where: ณ ห้องประชุม 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิยาลัยมหิดล กรุงเทพฯ

Contact: ดร.ดำรง ไม้เรียง และดร.ขวัญฤทัย ไม้เรียง หน่วยชีวสารสนเทศและจัดการข้อมูลวิจัย สถานส่งเสริมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โทรศัพท์ 02-419-7000 ต่อ 92685

Permalink: http://bdm.si.mahidol.ac.th/R2017

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร