สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่”

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาข้าราชการ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่” สำหรับข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ ชำนาญงานระดับอาวุโส ข้าราชการตำรวจระดับสารวัตรขึ้นไป ข้าราชการท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ที่สนใจ จำนวน 120 คน

When: ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2559

Where: ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

Contact: ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักบริการวิชาการ โทรศัพท์ 053-942874-5

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร