คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Challenges in the 21st Century:Sustainable Development in Multicultural Society”

When: ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

Where: ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

Contact: งานวิจัย และงานบัณฑิตศึกษา (ชั้น 2) โทรศัพท์ 0-7428-6675, 0-7428-6718

Permalink: http://iw.libarts.psu.ac.th/conference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร