สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดการประชุมวิชาการ

สมาคมประวัติศาสตร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “250 ปี กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร:ยุคกอบกู้บ้านเมือง” และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

When: ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

Where: ณ ห้องประชุมพูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา อาคารพระมิ่งขวัญการศึกษาไทย (ตึก 2) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Contact: ผู้ประสานงาน นายอนุเทพ หน่อบุญโยง (นายทะเบียน)

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร