ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุม/เสวนาวิชาการระดับชาติ

ศูนย์การเรียนรู้พุทธศิลป์ถิ่นอีสาน สำนักวิชาการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดให้มีการจัดโครงการประชุม/เสวนาระดับชาติ พื้นถิ่นโขง ชี มูล ราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 2 “ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และวัฒนธรรมประเพณีในอีสาน” มัวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการ และเผยแพร่บทความวิชาการ วิจัย สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป

When: ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560

Where: ณ โรงแรมประจักษ์ตา ดีไซน์ โฮเทล

Contact: อ.อรอนงค์ ทองหล่อ ทะกอง โทรศัพท์ 099-5758699 หรือ 042-211040-59 ต่อ 1999

Permalink: http://ntbac2017.udru.ac.th/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร