มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทตำแหน่งวิชาการ จำนวน 4 อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

When: รับสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2559 ถึง 31 ตุลาคม 2559

Where: ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Contact: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สำนักงานอธิการบดี กองบริหารงานบุคคล โทรศัพท์ 02-5226623

Permalink: http://www.pnru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวรับสมัครงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร