ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสอนมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นในสถานศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่นในสถานศึกษา สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย ครูอาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่สนใจ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในศิลปะทักษะมวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับการอบรมไปประกอบอาชีพครูมวยไทยและมวยสากลได้

When: ระหว่างวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.00-16.30 น.

Where: ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ โทรศัพท์ 043-713206 ต่อ 184

Permalink: http://www.edurmu.org/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร