ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ประกอบด้วยคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้งภาคปกติ ภาค กศ.บป.และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วมกับทายกทายิกาบ้านดงเย็น พร้อมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2559

When: ในวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559

Where: ณ วัดต่างๆ จำนวน 9 วัด

Contact: สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร