ขอเชิญเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2559

มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2559 เพื่อนำไปถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษา ณ พระอารามหลวง วัดประดู่ อำเภอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

When: ในวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

Where: ณ พระอารามหลวง วัดประดู่ อำเภอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

Contact: กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร