เชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตร “ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กำหนดจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร “ทักษะการเขียนแบบประเมินค่างานของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาครัฐ เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น” รุ่นที่ 2

When: ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559

Where: ณ ห้องพุทธรักษา อาคารสัมมานา ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Contact: ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง โทรศัพท์ 02-4709630

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร