ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต กยศ. ปีการศึกษา 2559

กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ภายใต้กิจกรรม “กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 3” ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา

When: ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2559

Where: ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: กองพัฒนานักศึกษา โทร 043-725421

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร