ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 7,200 รูป

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมฉลองครบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม และจัดให้มีกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 7,200 รูป

When: ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 06.00 น.

Where: ณ สนามอรุณปรีดีดิลก (สนาม3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: สำนักงานอธิการ กองกลาง กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร 310

Permalink: http://www.rmu.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร