ขอเชิญร่วม พิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 7,200 รูป

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ จังหวัดมหาสารคาม ได้ร่วมลงนาม (MOU) สนับสนุนและจัดทำ “โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมฉลองครบ 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม ปีที่ 2” จึงได้จัดให้มีกิจกรรมตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 7,200 รูป

When: ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 เวลา 06.00 น.

Where: ณ สนามกีฬา (สนาม 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

Contact: ผู้ประสานงานโครงการ โทร 083-5406416

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชาสัมพันธ์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร