ขอเชิญร่วมประชุมและส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดจัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 เพื่อนำเสนอบทความวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

When: ในวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559

Where: ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จังหวัดลำปาง

Contact: สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โทร 054-3166145

Permalink: http://www.human.lpru.ac.th/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร