ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์และนักศึกษาได้มีเวทีแสดงออกและสร้างความกล้าหาญทางวิชาการ

When: ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559

Where: ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Contact: สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร 045-352000 ต่อ 2065

Permalink: http://www.human.ubru.ac.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร