คลังเก็บรายเดือน: มีนาคม 2016

ขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 7,200 รูป

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับจังหวัดมห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรมมีนโยบายที่จะสนับสนุน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/วิจัย

ขอเชิญร่วม พิธีตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร 7,200 รูป

คณะสงฆ์จังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ จังหวัดม … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “MTEC EXPO 2016”

ด้วยจังหวัดมหาสารคาม โดยสำนักงานอุตสาหกร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมประชุมและส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมในการประชุมสัมมนาวิจัยระดับนานาชาติ

ด้วยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน