สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัด “โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง” โดยมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายปกครอง วิธีพิจารณาคดีปกครองและกฎหมายมหาชน ในอันที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง องค์กรและสังคม เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจกาเซียน

When: ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2559

Where: ณ อาคารเนติบัณฑิตยสภา ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

Contact: แผนกบริการการศึกษา โทรศัพท์ 02-8876836,02-8876801-7 ต่อ 406

Permalink: http://www.thethaibar.or.th/speciallaw

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร