คลังเก็บรายเดือน: กุมภาพันธ์ 2016

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานประชุมวิชาการ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มี … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวทุน/วิจัย

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจัดโครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง

สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาจั … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันไทยศึกษา จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

สถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดงานประชุมวิชาการชาติพันธุ์ในอีสาน

ศูนย์วิจัยพหุลักษณ์สังคมลุ่มน้ำโขง คณะมน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลง

ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่า จอมสุรางค์ ได้จ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน