ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาอุดมศึกษากับภารกิจที่ 4: ปริมณฑลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “อุดมศึกษากับภารกิจที่ 4: ปริมณฑลของการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม” เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่ดี และนวัตกรรมในการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

When: วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00-18.00 น.

Where: ณ ห้องคริสตัล ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค ถนนราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

Contact: นางพัชยา มาสมบูรณ์ โทรศัพท์ 02-6400461 ต่อ 110

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร