ขอเชิญชมนิทรรศการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้กำหนดจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี พ.ศ.2559 เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักประดิษฐ์ได้นำเสนอผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนนวัตกรรมให้ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ผู้ใช้ประโยชน์

When: ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559

Where: ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

Contact: กองการประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย โทร 02-5792288

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวนิทรรศการผลงานวิจัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร