ขอเชิญนำเสนอผลงานและเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ร่วมกับ Faculty of Defence Studies and Management, Universiti Pertahanan Nasional, Malaysia กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 8 (The 8th International Conference on Humanities and Social Sciences) ภายใต้หัวข้อ “Innovation in Humanities and Social Sciences:Opportunities and Challenges”

When: ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559

Where: ณ Hotel Royale Chulan Damansara, Selangor, Malaysia

Contact: งานวิจัย โทรศัพท์ 0-7428-6675

Permalink: http://ichiss.upnm.edu.my/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร