ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559”

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย และได้ผนวกิจกรรมการประชุมนานาชาติ “ท่องเที่ยวมั่นคง สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 2559” (Stability,Prosperity and Sustainability Tourism Forum 2016) ภายใต้แนวคิดหลัก (Theme) “ท่องเที่ยวชุมชนคือเทรนด์โลก” (Community-based Tourism as a Global Trend)

When: ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2559

Where: ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

Contact: กองวิจัยการตลาด โทร 02-2505500 ต่อ 2620-2622

Permalink: http://www.tourismthailand.org

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร