ขอเชิญส่งผลงานเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9

ด้วยเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์ ครั้งที่ 9

When: ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559

Where: ณ จังหวัดพิษณุโลก

Contact: หน่วยวิจัยและพัฒนานวัตกรรม โทรศัพท์ 055-961932

Permalink: http://www.socsci.nu.ac.th/husoc/

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร