ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ:geoinfotech 2016

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับกรมแผนที่ทหาร กำหนดจัดประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เผยแพร่และนำเสนอผลงานวิจัยของนักวิชาการและนักวิจัย และเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาที่จะนำเสนอผลงานเพื่อจบการศึกษา

When: ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559

Where: ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กทม.

Contact: สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ โทรศัพท์ 02-5614504-5 ต่อ 421,422

Permalink: http://geoinfotech.gistda.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร