คลังเก็บรายเดือน: พฤศจิกายน 2015

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)จัดงาน “มหกรรมภาษาและวัฒนธรรม” ประจำปี 2558

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทค … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี 2559 เรื่อง “นิด้า 5 ทศวรรษกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดประชุมวิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพองค์กฐินสามัคคี ประจำปี 2558

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้ดำเน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ:geoinfotech 2016

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2559”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยสถาบันวิ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จัดงานประชุมวิชา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญส่งบทความ และเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ กำหนดจัดการปร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการส่งบทความทางวิชาการ, ข่าวประชุมวิชาการ