คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ การเขียนภาษาอังกฤษ : ทฤษฎี การปฏิบัติ และความคิดสร้างสรรค์ (Writing in English:Theory,Practice-and Creativity) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การเขียนเชิงสร้างสรรค์ (Creative Writing) ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย

When: ระหว่างวันที่ 2-5 ธันวาคม 2558

Where: ณ โรงแรมแชงกรีลา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Contact: งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์ โทรศัพท์ 053-943219

Permalink: http://www.creativityinwriting.org/register

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

โฆษณา
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร