คลังเก็บรายเดือน: ตุลาคม 2015

ขอเชิญบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวัจัย มีวัตถุประสงค์ในกา … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเชิญนำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2559

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)”

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดฝึกอบรมห … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวอบรม/สัมนา

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน Communication and Management Technology

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมเชิงปฏิบัติการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ระดับชาติและนานาชาติ

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ปขมท. จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายพัฒนาระบบงานบริหารและธุรการ

ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการ PIM Language Competition

คณะศิลปศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการแข่งขัน/ความรู้