ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมครบรอบ 75 ปี ในวันที่ 9 กันยายน 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงกำหนดจัดปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

When: ในวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

Where: ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

Contact: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม นายทรงศักดิ์ ทิมา โทรศัพท์ 02-9426900-99 ต่อ 3003

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ปาฐกถา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร