ขอเชิญส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ประจำปี 2558

มูลนิธิบัวหลวง ร่วมกับหอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้จัดโครงการแข่งขัน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 สำหรับโครงการ “ดาวเด่นบัวหลวง” ประจำปี 2558 ได้กำหนดหัวข้อในการสร้างสรรค์ผลงาน คือ “สำนึกไทย”

When: ส่งประวัติพร้อมรูปถ่ายและภาพผลงาน ภายในวันที่ 15 กันยายน 2558

Where: ณ มูลนิธิบัวหลวง

Contact: เจ้าหน้าที่ประสานงาน จิรพร วัชราภัย โทร 02-230-2562/091-9945039

Permalink:

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร