คลังเก็บรายเดือน: กันยายน 2015

ประชาสัมพันธ์เรื่องการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการส … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ

สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเสนอผลงานทางวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ:geoinfotech 2016

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วมฟังปาฐกถาบรรจบ พันธุเมธา ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

ในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏจ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ปาฐกถา

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จัดโครงการประกวดภาพถ่าย

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวการประกวดผลงาน

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ผ้าเมืองอุบล ผ้าอีสาน คุณค่าและแนวทางการพัฒนา”

สำนักงานศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภ … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ จัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวประชุมวิชาการ