สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตร “Leading Change” รุ่น 1

สถาบันคลังสมองของชาติ กำหนดจัดหลักสูตร “Leading Change” รุ่น 1 เพื่อสร้างความตระหนักในบทบาทที่สำคัญของผู้บริหารในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย สร้างความรู้ความเข้าใจ ในประเด็นสำคัญต่างๆในการบริหารการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

When: ระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2558

Where: ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ถ.พญาไท กรุงเทพฯ

Contact: โทรศัพท์ 02-6400461 ต่อ 122 คุณรัชนี และ 123 คุณสมเกียรติ

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร