มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและร่วมประชุมวิชาการ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 “การเรียนรู้สู่อนาคต:ตอบโจทย์โลกดิจิตอล”

When: ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558

Where: ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

Contact: ศูนย์บริการวิจัย โทรศัพท์ 02-9547300 ต่อ 632,633,528

Permalink: http://www.dpu.ac.th/educonference

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวประชุมวิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร