สถาบันคลังสมองของชาติ จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12

สถาบันธรรมาภิบาล จัดอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 12 สำหรับกรรมการในคณะ กรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณาจารย์ และผู้ที่มีความสนใจ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการคณะ สำนักวิชา วิทยาลัย ส่วนงานและสถาบัน

When: ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคม 2558

Where: ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ

Contact: โทรศัพท์ 02-6400461 ต่อ 101 คุณฉันทลักษณ์, 108 คุณจริยา

Permalink: http://www.knit.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวอบรม/สัมนา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร