สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ จัดโครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จะดำเนินการจัดการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ “Geo-informatics Contest:G-CON” มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษา นักพัฒนา และประชาชนทั่วไปเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาขีดความสามารถและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านเทคโนโลยีด้านภูมิสารสนเทศให้เพิ่มขึ้น

When: สมัครเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 1 ก.ย. 2558

Where: ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

Contact: สำนักพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ โทรศัพท์ 02-5614504-05 ต่อ 441-442

Permalink: http://www.learn.gistda.or.th

More Information: บอร์ดหน้าคณะมนุษยศาสตร์ฯ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวการประกวดผลงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร